Direktupphandling för kommuner

Wooden Fitness Sweden AB deltar ej i anbud på offentliga upphandlingar. Däremot finns möjlighet till direktupphandling, se länkar till konkurrensverket och upphandlingsmyndigheten nedan för mer information om tröskelvärden med mera.

Tröskelvärden och gräns för direktupphandling | Konkurrensverket

Direktupphandling - offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten

Är din kommun intresserad av våra produkter och därmed en offert från oss att använda i en direktupphandling? Vänligen skicka ett mail till info@woodenfitness.se eller ring på 070 774 36 31 så tar vi fram en lösning och offert efter era önskemål.